Comienza Contenido
Gaiteiro no espello, cos seus pais
  • Gaiteiro no espello, cos seus pais
  • Historia:(En galego) A foto tomouna Juanjo (meu irmán), é noso pai tocando a gaita frente o espello. Na parede do fondo están seus pais (os nosos abós)
  • Gaiteiro (640 x 480)